sobota, 31 maja 2014

Wstęp

Opowiadanie tutaj publikowane jest tłumaczeniem
opowiadania Lessons. Jego oryginał pisany jest przez
Harry_hurts_me
Mam zgodę od autorki.

Obserwatorzy